Musik: 1-3 + 4-6. kl.

Kulturtypisk musik:Der findes mange musikgenrer, og ofte knytter man også bestemt musik eller bestemte instrumenter til bestemte kulturer!

1) Gå i grupper og tag et eller to lande, som I gerne vil beskæftige jer med!
Det kunne f.eks. være et afrikansk land, Spanien, Indien, Australien, Skotland, Grækenland

2)Undersøg hvilke instrumenter, man typisk har brugt førhen, og hvilke man i høj grad også spiller på den dag i dag?

3)Lav en planche, som også beskriver situationer, hvor musikken indgår naturligt – eller giver stemning! Det kunne være ved afholdelse af bryllupper, til jagt etc. Fremlæg jeres plancher for resten af klassen!

4) Lav evt. dit eget ”eksotiske” instrument. Du kan finde inspiration dertil og hjælp i:

Musikinstrument av ditt och datt af Nikolaus Buzasi, Skolförlaget, 1979 Musik (Fiks på fingrene) af Ting & Neil Morris, Tellerup, 1994 Musikinstrumenter (Jorden rundt) af Meryl Doney, Klematis, 1996 Musikinstrumenter fra hele verden af The Diagraam Group, Chr. Erichsens Forlag A/S, 1980 Musikhistorien 1 (Etnisk musik) af Orla Vinther, Folkeskolens musiklærerforening, 2001