Natur / teknik (geografi) : 1-3 + 4-6. kl.

Længde - og BreddegraderNår vi på land skal forklare, hvor vi befinder os, beskriver vi stedet ud
fra hvilket land, hvilken by, gade og hvilket husnummer vi bor i.
Men på vandet kan man kun ved hjælp af længde- og breddegrader, præcist
beskrive hvor et skib befinder sig.

De vandrette streger på en globus hedder breddegrader.
De går hele jorden rundt. Ved ækvator hedder breddegraden 0.
Breddegraderne går herfra nordpå til bredde 90 (nordlig bredde) og sydpå til bredde 90 (sydlig bredde).
En breddegrad kan deles op i minutter. 60 min. = 1 breddegrad.
De lodrette streger på globussen er længdegrader.
De tælles fra længde 0, som ligger ved Greenwich i England.
Går man mod øst (højre)herfra, hedder det østlig længde, som går til 180 grader.
Mod vest hedder det vestlig længde, som ligeledes går til 180 grader.
Linien ved længde 180 kaldes datolinien.
En længdegrad kan ligeledes opdeles i 60 minutter.

Opgave 1

Beskriv med længde- og breddegrader, hvor skibene på kortet nedenfor befinder sig.


Skib Længdegrad Minutter Breddegrad Minutter
Skib 1 ____________________ ____________
Skib 2 ____________________ ____________
Skib 3 ____________________ ____________
Skib 4 ____________________ ____________
Skib 5 ____________________ ____________


Opgave 2

Kig på en globus, og beskriv med længde- og breddegrader og med
landenavn tre steder som du godt kunne tænke dig at rejse til.

Land Længdegrad Breddegrad
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________
__________________ __________________ __________________