Lærervejledning

 

Lærervejledningen består af et 30 siders 4-farvetryk, der indeholder mange spændende historiske vinkler med forslag til opgaver og projekter.

Materialet er fag- og temaopdelt og indeholder mange referencer til litteratur. Det betyder, at materialet kan bruges direkte i undervisningen og skaber dermed nye pædagogiske muligheder.Tilbage til forrige side

 

Historiske perioder
Danmark har gennem tiderne været en stor søfartsnation, og derfor ser vi det som en spændende vinkling af historien at få søfarten og uviklingen på havet som centrum for samfundets udvikling.

Lærervejledningen har denne maritime, historiske vinkling. Den giver et historisk overblik, og der fokuseres på følgende historiske perioder:

Vikingetiden
Middelalderen
1500-tallet
1600-tallet
1700-tallet
1800-tallet

Desuden afsluttes der med en bred gennemgang af søfart generelt.

Hver tidsperiode indledes med en gennemgang af periodens historie. Dernæst følger en beskrivelse af tidens skibe og søfartens udvikling. Et par fokuseringsområder fra perioden trækkes ud og behandles selvstændigt. Til hver tidsperiode er der endelig forslag til projektarbejde og undervisningslitteratur, samt links til relevante hjemmesider.